Tjänster

Vattenrening

Anpassningsbara Vattenreningssystem för Gruv- och Markindustrin Orefields Group AB erbjuder anpassningsbara vattenreningssystem som är skräddarsydda för att möta de specifika behoven inom gruv- och markindustrin. Vårt flexibla system är utformat för att kunna anpassas efter olika krav och förutsättningar, vilket gör det till en idealisk lösning för olika industriella tillämpningar.

Drift & Underhåll

Jourtelefon

076-100 85 37

 

Orefields Group utför på uppdrag av b.l.a Trafikverket basunderhåll på allmänna vägar i Kiruna-området, med en total väglängd på cirka 680 km. Vår entreprenad omfattar noggrann tillsyn och utförande av åtgärder enligt aktuella handlingar för uppdraget, med fokus på att säkerställa säkra och framkomliga vägar året runt.

 

Vi tar hand om allt från vinterunderhåll, såsom snöröjning och halkbekämpning, till sommarunderhåll, inklusive vägbeläggning, dikning, och reparation av skador. Dessutom ansvarar vi för årlig skötsel av rastplatser och grönytor.

 

Kontinuerlig Bevakning och Beredskap: Orefields Group AB bevakar vägnätet kontinuerligt och har beredskap dygnet runt för att säkerställa att eventuella problem åtgärdas snabbt och effektivt. Vår jourtelefon finns tillgänglig under hela dygnet för att garantera en smidig och säker drift.

 

Våra Prioriteringar:

 • Leverera förstklassiga resultat
 • Erbjuda personal med hög kunskap och kompetens
 • Sträva mot en nollvision för olyckor
 • Utföra åtgärder på rätt plats vid rätt tidpunkt
 • Säkerställa en god ekonomi för både oss och våra kunder

 

Vid Orefields Group AB är vi dedikerade till att skapa säkra och hållbara vägar för Kiruna och dess omgivningar. Med vår kombination av erfarenhet, precision och engagemang, är vi redo att ta oss an alla utmaningar inom basunderhåll och bidra till en smidigare resa för alla väganvändare.

Verkstad

Orefields är stolta över att erbjuda en komplett verkstadstjänst där vi utför högkvalitativa svetsarbeten och mekaniska reparationer. Med vår breda expertis och erfarenhet är vi din pålitliga partner för att hålla din utrustning och fordon i toppskick.

 

Vår skickliga personal är specialiserad på svetsning av olika material och utför allt från mindre reparationer till mer omfattande tillverkningsprojekt. Vi arbetar noggrant och effektivt för att säkerställa hållbara och säkra resultat.

 

Vårt team består av erfarna och kunniga yrkespersoner inom både svetsning och mekanik. Vi har de färdigheter och kunskaper som krävs för att hantera alla typer av projekt, oavsett storlek eller komplexitet.

 

Vi sätter våra kunders behov i första rummet och strävar alltid efter att leverera enastående service och support. Vi är här för att göra det enkelt för dig att få dina behov tillgodosedda och din utrustning i drift igen.

 

Orefields Verkstad och Service är din pålitliga partner för svetsning och mekaniska reparationer. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med dina projekt och behov.

Mark och anläggning

Orefields är en komplett lösning för dina projektbehov. Med vår dedikerade projektavdelning och omfattande utbud av maskiner och fordon, inklusive grävmaskiner, hjullastare, lastbilar och mer, är vi redo att leverera skräddarsydda lösningar för dina projekt, oavsett storlek eller komplexitet.

 

Vår Projektavdelning:

Vår projektavdelning är specialiserad på att hantera alla aspekter av ditt projekt, från planering till genomförande. Med vår expertis och erfarenhet arbetar vi nära dig för att säkerställa att dina projekt når sina mål, oavsett om det handlar om anläggningsarbete, byggprojekt, infrastrukturutveckling eller annat.

 

Vårt Maskinutbud:

Vi erbjuder ett brett utbud av maskiner och fordon för att möta dina specifika behov:

 • Grävmaskiner: Våra grävmaskiner är idealiska för allt från schaktning och grävning till materialhantering och markberedning.
 • Hjullastare: Med våra hjullastare kan du enkelt hantera materialhantering och lastning på din arbetsplats.
 • Lastbilar: Våra lastbilar är redo att leverera material och utrustning till och från din arbetsplats med precision och effektivitet.
 • Och mer: Utöver vårt grundläggande utbud kan vi också tillhandahålla andra maskiner och utrustning för specifika behov.

 

Varför Välja Orefields:

 • Kompletta Lösningar: Vi erbjuder en komplett lösning för dina projektbehov, från projektledning och planering till tillhandahållande av högkvalitativa maskiner och fordon.
 • Kvalitet och Tillförlitlighet: Våra maskiner är noga underhållna och erbjuder pålitlig prestanda för att säkerställa smidiga och effektiva projekt.
 • Erfarenhet och Expertis: Med vår erfarenhet och expertis kan du lita på att ditt projekt är i säkra händer med Orefields.

 

Orefields är din pålitliga partner för att leverera skräddarsydda projekt- och maskinuthyrningslösningar. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina projekt- och affärsmål.