Drift & Underhåll

Jourtelefon

076-100 85 37

 

Orefields Group utför på uppdrag av b.l.a Trafikverket basunderhåll på allmänna vägar i Kiruna-området, med en total väglängd på cirka 680 km. Vår entreprenad omfattar noggrann tillsyn och utförande av åtgärder enligt aktuella handlingar för uppdraget, med fokus på att säkerställa säkra och framkomliga vägar året runt.

 

Vi tar hand om allt från vinterunderhåll, såsom snöröjning och halkbekämpning, till sommarunderhåll, inklusive vägbeläggning, dikning, och reparation av skador. Dessutom ansvarar vi för årlig skötsel av rastplatser och grönytor.

 

Kontinuerlig Bevakning och Beredskap: Orefields Group AB bevakar vägnätet kontinuerligt och har beredskap dygnet runt för att säkerställa att eventuella problem åtgärdas snabbt och effektivt. Vår jourtelefon finns tillgänglig under hela dygnet för att garantera en smidig och säker drift.

 

Våra Prioriteringar:

  • Leverera förstklassiga resultat
  • Erbjuda personal med hög kunskap och kompetens
  • Sträva mot en nollvision för olyckor
  • Utföra åtgärder på rätt plats vid rätt tidpunkt
  • Säkerställa en god ekonomi för både oss och våra kunder

 

Vid Orefields Group AB är vi dedikerade till att skapa säkra och hållbara vägar för Kiruna och dess omgivningar. Med vår kombination av erfarenhet, precision och engagemang, är vi redo att ta oss an alla utmaningar inom basunderhåll och bidra till en smidigare resa för alla väganvändare.